Artroskopik Ön Çapraz Bağ Cerrahi daha sonrası Rehabilitasyon

Ön çapraz bağ femur lateral kondili posteromedialinden başlar,anterir-mediale yanlışsız devam edip tibiada medial interkondiler çıkıntının ön kısmına yapışır. Çapraz bağın fizyolojik yapısını ağır kollajen lifleri oluşturur. Fasiküllerin az bir kısmı elastik liflerden oluşmuştur. Çapraz bağın birincil işlevi femur ve tibia içindeki hareketi hudutları sınırlayarak stabiliteyi sağlamasıdır. Hiperekstansiyonu tesirler. İkinci olarak anatomik-fizyolojik sonların ötesinde rotasyonların önlenmesi ve varus-valgus streslerinde yan bağlara takviye olur.

Kronik mikrotravmalar yahut akut travmalar kararı öçb parsiyel ve tam rüptüre uğrayabilir. faydalanmaya sebep olan temel sebep eklemin ve bağların fizyolojik stabilite hudutlarının üstünde zorlanmasıdır. Süratli koşuda ani duruşlar yahut yüksek sıçrayıştan tek bacak üzerine düşme kopma sebeplerinde kıymetli yer fiyat.

Ön çapraz bağ kombine yırtıkları;

Fleksiyondaki dizin sabit tibia üzerinde femurun internal rotasyonu-abduksiyonu ile birlikte ,tibia üzerinde femurun adduksiyon,fleksiyon ve eksternal rotasyonu kararında gelişir. Bu faydalanma sistemleri düz koşudan farklı olarak sabit bacak üstünde ani rotasyon ve koşu sırasında ani istikamet değiştirmelerden kaynaklıdır. faydalanma lokasyon ve şiddetini travma şiddeti ve formu belirler. Ön çapraz faydalanmaları yahut kopmaları art çapraz bağdan epey daha fazla görülür.

Akut evrede belirtiler ;


  • Ağrı


  • Şişlik


  • Hareket limitasyonu


  • Travma esnasında önemli ses,yırtılma ve boşa basma hissiyatı,


  • Yürüme ve basma zorluğu
Görüntüleme biçimlerini dışında Lachman Testi,Öne çekmece testi ve Pivot Shift testi kopma hakkında fikir verecek fizikî testlerdir. Öçb yırtıkları 3 evreye ayrılabilir. Evre 1: Bağda gerilme yahut küçük bir yrıtık vardır. Evre 2:öçb de kısmi yırtık vardır bağ uzunluğu zorlanmaya bağlı artmıştır.

Ön çapraz bağda parsiyel yırtık var ise ve artroskopik rekonstrüksiyon cerrahisi yapılmışsa rehabilitasyon örneği şöyle olabilir.

Ön çapraz bağ cerrahisi daha sonrası rehabilitasyonu fazlara ayırarak şöyleki özetleyebiliriz:

.

Erken fazda (0-2 hafta)

️hekim tavsiyesi ile dizlik kullanması

️Ağrı ve ödem denetimi

️Tam pasif diz ekstansiyon sağlanması

️Kademeli diz fleksiyonu çalışması( amaç 90 derece)

️Qdc kas denetimi sağlanması

️Bağımsız yürüme çalışmaları

️Buz uygulaması

️Elevasyon

️Qdc izometrik egz.

️Köprü egz

️NMES

.

Faz-1(2-4 hafta)

️Tam diz extansiyon çalışması

️Diz fleksiyonu dereceli artışa devam edilecek

️Qdc antrenmanlarına devam

️Patellar mobilizasyon

️yumuşak hamstring germe

️Yüzüstü askı idmanı

️Yüzükoyun izometrik diz fleksiyon antrenmanları

️Dirençli dbk antrenmanı

️Köprü antrenmanı

️therabanla Clam antrenmanları

️Leg press egz.

️Kalça kas kuvvetlendirme

️Therabandla 4 istikamet kas kuvvetlendirme

️Denge ve propriosepsiyon egz.

.

Faz-2 (5-8 hafta)

️Lateral plank durumunda clam idmanı

️Qdc,hamstring ve iliotibial bant antrenmanları

️Dirençsiz sabit bisiklet idman

️Dirençli hamstring kuvvetlendirme antrenmanları

️Dirençli köprü idmanı

️Dört tarafa tekmeleme antrenmanları

️Squat ve lunge egzersizi(uygun açılarda)

️Basamak idmanları

️Denge ve proprisepsiyon egzersizleri(pertürbasyon eklendi)

️Therabandla yürüme idmanları

.

Faz -3

️Dirençli açık kinetik Qdc antrenmanları

️denge ve propriosepsiyon idmanları

️Squat egzersizleri(uygun açılarda)

️Theraband ve kum torbaları ile rezistif antrenmanlar

️ Faz 2 egzersizlerindr ilerleme

️ Kuvvetlendirme idmanları

.

Faz -4(3-6 ay)

️Denge,kuvvetlendirme ve propriosepsiyon antrenmanlarına devam

️ilgili Spora spesifik idmanlar

️Pliometrik antrenmanlar

️İleri seviye koşu ve çeviklik çalışmaları
 
Üst