Devalüasyon nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) perşembe günü aldığı faiz indiriminin akabinde Türk Lirası yabancı para üniteleri karşısında önemli paha kaybına uğradı. Dolar piyasalarda 13.40 düzeyinden süreç görmeye başladı.

Dolardaki yükselişin akabinde Türk iktisadı bugün önemli bedel kaybı yaşadı. Dolar, Türk Lirası karşısında bir gün içerisinde 1,5 liraya yakın artış yakalayarak yalnızca kur farkında değil hem de gün ortasında kıymet artışında da bir tepe gördü.

Bu artış iktisat etraflarında “Devalüasyon” seslerinin yükselmesine sebep oldu.

DEVELÜASYON NEDİR?

İktisatta devalüasyon, devletin resmi para ünitesinin dolar karşında kıymet kaybetmesine denir. Özgür piyasalarda her gün yaşanan kur değişimlerinden farklı olarak devalüasyon, sistemli ve sert bedel kayıplarının genel ilerleyişine verilen isimdir.

Devalüasyon, ihracatı artırmak için merkez bankaları tarafınca kasıtlı olarak da yapılabilirken, Türkiye üzere ülkelerde yaşanan devalüasyonlar büsbütün denetim dışı olmasıyla denetimli devalüasyondan ayrılır.

Merkez bankaları yabancı para üniteleri karşısında resmi paranın paha kaybetmesini sağlamak için piyasaya para sürmek üzere süreçler yapabilirler. Buradaki temel amaç, yüksek olan para ünitesinin kıymetini düşürerek, yabancı para üniteleriyle süreç yapılabilmesini kolaylaştırmaktır.

bu biçimde durumlarda devlet yurttaşlarına ekonomik dayanak sağlayarak devalüasyon sürecinin yumuşakça geçiştirilmesini sağlarken, Türkiye’de yaşanan cinsten devalüasyon krizlerinde, devalüasyon öngörülemediği için devlet tarafınca yurttaşlara takviye sağlanması kelam konusu olmaz.

Türkiye’de yaşanan devalüasyon, Türkiye’nin resmi para ünitesine yönelik yaşanan güvensizlikten kaynaklanırken, piyasalarda hükümetin bu artışı kasıtlı olarak gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Devletin devalüasyon karşısında yurttaşlara takviye verip vermeyeceği şu an bilinmiyor.

yatırım tavsiyesi içermez
 
Üst