Mahfi Eğilmez anlattı: Ekonomik datalar makus lakin piyasa nasıl canlı?

İktisatçı Mahfi Eğilmez, “Veriler Berbatsa Piyasa Nasıl bu biçimde Canlı Olabiliyor?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Eğilmez, internet sitesinde yayımlanan yazısında, ekonomik bilgilerin makus bulunmasına karşı cümbüş ve tatil yörelerindeki kalabalığın nasıl oluştuğunu anlattı.

“Demek oluyor ki gelirlerimiz düştüğü biçimde biroldukça alanda talepte artış var ve iktisat canlılığını koruyor. Bu çelişkili durum nasıl açıklanabilir?” diyen Eğilmez şunları kaleme aldı:

Bugünlerde en epeyce karşılaştığımız sorulardan birisi şu: Ekonomik bilgiler berbat lakin piyasaya, sokaklara, cümbüş yerlerine, tatil yörelerine baktığımızda o denli görünmüyor. Her yerde para harcayan beşerler var. Bu çelişkiyi nasıl açıklıyorsunuz?

Türkiye’de piyasalara ve insanlara baktığınızda iki farklı dünya görüyorsunuz: Toplumun büyük kısmı ya geçinemiyor ya da borç harç yönetim ediyor. Buna karşılık bir kısmı de üst seviye bir harcama eğilimi ortasında görünüyor. Konut satışları geçen yıla nazaran biraz düşüş gösterse de hala çok yüksek görünüyor, araba satışları rekorlar kırıyor, kentlerdeki alışveriş merkezleri dolup taşıyor, trafik son derecede ağır görünüyor, tatil yerlerinde yer bulunmuyor, salgın daha sonrası açılan lokantalar, kafeler dolmaya başlıyor, e-ticaret bütün vakit içinderın en yüksek satışını yapıyor.

Örnek olarak araba ve yavaşça ticari araç satışlarını ele alalım. Aşağıdaki grafikte çubuklar son on yılın, mavi çizgi geçen yılın, turuncu çizgi de bu yılın aylık satış ölçüsünü gösteriyor (Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği Haziran 2021 Araba ve yavaşça Ticari Araç Pazar Kıymetlendirme Raporu)


Grafikten görülebileceği üzere geçen yılın Haziran ayından itibaren birkaç ay haricinde satışlar on yıllık ortalamaların üzerinde, bu yılın birinci altı ayında ise geçen yılın birinci altı ayının çok üzerinde seyretmiş görünüyor. Lüks ve lüks üstü olarak sınıflandırılan arabalarda satış ölçüsü birinci altı ayda (198.336) geçen yılın birinci altı ayına bakılırsa (141.139) yüzde 41’e yakın artış göstermiş durumda.

Resmi datalara baktığımızda Türkiye’nin GSYH’si 2013 yılında 951 milyar dolar, kişi başına ortalama yıllık geliri 12.480 dolardı. Bugün GSYH yaklaşık 750 milyar dolar, kişi başına gelir ise yaklaşık 9.000 dolar ötüründa. Yani gelirlerimiz son yedi yılda yüzde 30’a yakın gerileme sergiliyor. Buna karşılık piyasa üstte değindiğimiz üzere son derecede canlı görünüyor.

Demek oluyor ki gelirlerimiz düştüğü biçimde biroldukça alanda talepte artış var ve iktisat canlılığını koruyor. Bu çelişkili durum nasıl açıklanabilir? (1) Enflasyondan kaçma gayreti: TL’nin yabancı paralara karşı yaşadığı paha kaybı, bir öteki deyişle daima karşılaştığımız kur artışı, fiyatları artırıyor ve enflasyonun daha da artacağı beklentisi yaratıyor. Bu durumda beşerler fiyatlar daha da artmadan bir an evvel elindeki arabayı, beyaz ve kahverengi eşyayı, mobilyayı yenisiyle yahut daha güzeliyle değiştirmeye çalışıyor. Hatta daha ileri giderek fiyatlar daha fazla artmadan dayanıksız tüketim mallarını da stokluyorlar. (2) Negatif gerçek faiz izleniminin yarattığı tüketim artışı: Sokakta kimle konuşsanız enflasyonun belirtildiğı üzere yüzde 17,5 değil en az yüzde 30 – 35 oranında olduğunu öne sürüyor. Hangisinin yanlışsız olduğunun ehemmiyeti yok, değerli olan insanların inandıkları enflasyona göre hareket etmeleri. Bu durumda açıklanan yüzde 17,5 ötüründaki enflasyona inanmadıkları için bankaların mevduata verdiği yüzde 18 – 19 ötüründaki faizi yetersiz buluyorlar ve zihinlerinde oluşan negatif gerçek faizli yatırım araçlarına yatırmak yerine paralarını gayrimenkul, araba, öteki mal ve hizmetlere ya da döviz yahut altın alımına yöneltiyorlar. (3) Kayıt dışı hasılatların tesiri: OECD’nin kestirimine bakılırsa Türkiye’de kayıt dışı iktisat GSYH’nin kabaca üçte biri oranında ki bu yılda 250 milyar dolar eder. Bunların bir kısmı vergi dışı kalmış hasılatlardan bir kısmı de kara para denilen uyuşturucu üzere yasa dışı, vergi dışı ve GSYH dışı hasılatlardan oluşuyor. Bu tıp paralar kolay harcanıyor (halk içinde ‘haydan gelen huya gider’ diye isimlendirilen kategori.) Ayrıyeten bu paraları aklayarak iktisada sokabilmenin en kolay yolu lüks otomobiller, lüks konutlar almak, lüks restoranlarda, barlarda en değerli içkileri içerek en kıymetli yiyecekleri yiyerek on binlerce liralık faturalar ödemekten geçiyor. (4) Kayıt ve sistem dışı varlıkların tampon tesiri: Üstte değindiğimiz kayıt dışı hasılatlar yıllık hasılatları gösteriyor. Bir de yıllardır kayıt ortasından yahut kayıt dışı olarak elde edilmiş ve kayıt ve sitem dışına çıkarılmış varlıklar var. Bu varlıklar kabaca 300 milyar dolar bedelinde altın (kabaca 5.000 ton) ve döviz olarak (yurtarasında banka hesapları haricinde yahut yurtharicinde kayıt dışı olarak) tutulduğu varsayım edilen yaklaşık 150 milyar dolar olmak üzere toplam 500 milyar doları buluyor. Bu varlıklara sahip olanlar işler makûs gittiğinde kendi varlıklarından kendilerine borç vererek şirketlerine para koyuyorlar. İşler düzelince o paraları, borcu geri öder üzere yapıp çıkarıyor ve bir daha varlıklarına ekliyorlar. (5) Yabancıların getirdiği dövizler: Türkiye’ye yabancılar kanalıyla döviz girişi kelam konusu. Borç ya da kredi haricinde gelen dövizlerin bir kısmı gayrimenkul alımına geliyor olsa da bir kısmı nakit ve altın olarak giriyor. Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul alımı eski senelera nazaran sürat kesmiş olsa da geçen yıla nazaran bu yıl artış var. (6) Köprüler, otoyollar, hava limanları, kent hastaneleri üzere büyük kamu yatırımlarının yarattığı iktisat: Bu yatırımlar toplumun sırtına borç yüklemiş olsa da buralarda çalışanların elde ettiği gelirleri harcamaları iktisatta canlılık yaratıyor. (7) Bunlara ek olarak salgının yarattığı ortamın da birtakım tesirleri var: Toplu taşımadan kaçınmak için krediyle otomobil alanların, meskenden çalışmanın avantajıyla yazlık konut alıp işini oradan yapanların yarattığı talep, bunlara örnek olarak verilebilir.

Türkiye’de gelir dağılımında 2019 yılında (son yayınlanan data bu) 2018 yılına nazaran önemli bir bozulma var. Bunu hem Gini Katsayısının 0,41’e yükselmesinden tıpkı vakitte nüfusun en güçlü yüzde 20’lik kısmıyla en yoksul yüzde 20’lik kısmı içindeki farkın giderek açılmasından anlıyoruz. 2020 yılında salgının yarattığı tesirle gelir dağılımındaki asıl bozulmayı büyük olasılıkla 2020 ve 2021 senelerında bakılırsaceğiz. Bu bozulma kararında orta sınıfın bir kısmı zenginler kategorisine terfi ederken büyük çoğunluğu fakirler kategorisine düşmüş durumda. Orta sınıftan geriye kalanlar da aslında tam manasıyla bir orta sınıf değil, daha fazlaca fakir olmayanlar kümesi. Bugün karşımızda üç küme insan görünüyor: (1) Zenginler. Bu küme ikiye ayrılıyor: (a) Öteden beri varlıklı olan ve parası kayıt ortasında olanlar. Bu küme öteden beri lüks hayatını sürdürüyor lakin bu hayatı sergilemekten kaçınıyor. (b) Kayıt dışı hasılatlarla daha sonradan varlıklı olanlar. Bunlar varlıklı olduklarını, sınıf atladıklarını etrafa kanıtlamak için daima lüks ve hesapsız harcama yapıyorlar. (2) Orta halliler: Özel kesimde ve kamu kesitinde nispeten yüksek fiyatlarla çalışanlar, hür meslek sahipleri, küçük çapta işletme sahibi olanlar. Bu bölümün yıllık ortalama geliri toplumun ortalama geliri (9.000 Dolar/Yıl) ötüründa bulunuyor. Bunlar vakit zaman çeşitli tesirler altında kredi kullanarak kendileri için nispeten lüks sayılabilecek harcamalar yapıyorlar. (3) Fakirler: Bunlar TÜİK’in deklare ettiğı yoksulluk hududunun altındakileri hatta biraz üstünde olanları da kapsayan bir küme. Bu kümede bulunanlar günlük ömürlerini sürdürmekte zorlandıkları için çocuklarının eğitimini, ailenin sıhhat sıkıntılarını çözemiyorlar ve ‘sadaka ekonomisi’ denilen yardımlarla yaşamaya çalışıyorlar. Aldıkları yetersiz eğitim bu kümede yer alan insanları, durumlarını yazgı olarak kabullenmeye, kendileriyle hiç ilgisi olmayan bir grup tuhaf yatırımlarla övünüp avunmaya itiyor.

Bugün geldiğimiz noktada bütün sıkıntı bu yapıyı bu haliyle sürdürebilmenin mümkün olup olmadığında düğümleniyor. Şimdilik görünen o ki kayıt dışı yarar trafiği kesildiği anda bu yapı alt üst olacak.

yatırım tavsiyesi içermez
 
Üst