TBMM’de kabul edildi: BES’te yeni dönem!

TBMM Genel Konseyi, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da, Ferdî Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Birtakım Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edildi. Yapılan görüşmelerde teklifin birinci kısmında yer alan hususlar kabul edildi.

Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nda yapılan değişiklikle banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ilişkin para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilmeyecek. Üzerlerine ihtiyati önlem yahut ihtiyati haciz konulamayacak.

İdari Yargılama Yolu Kanunu’nda yapılan değişiklikle vergi kanunları uyarınca, iadesi talep edilen vergilere ait olarak açılan davalarda, dava konusu fiyatın yüzde 50’si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması sonucu verilemeyecek.

DEVLET KATKISI YÜZDE 30’A YÜKSELTİLECEK

Ferdi Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, BES’te muhakkak bir süre bulunmuş iştirakçilere, kısmen ödeme alma imkanı sağlanacak. Halihazırda yüzde 25 olarak belirlenmiş olan devlet katkısı oranı yüzde 30’a yükseltilecek. Patron tarafınca ödenenler hariç Türk vatandaşı iştirakçiler ile Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun ilgili hususu kapsamındaki iştirakçiler ismine kişisel emeklilik hesabına ödenen katkı hisselerinin yüzde 30’una karşılık gelen fiyat, şirketler tarafınca Emeklilik Nezaret Merkezi’ne iletilen bilgiler temel alınarak devlet katkısı olarak Emeklilik Nezaret Merkezince hesaplanacak. Cumhurbaşkanı, yabancı para cinsinden yapılan katkı hissesi ödemeleri için bu oranı yüzde 10’a kadar indirmeye yetkili olacak. 45 yaş üstü iştirakçiler da talep etmeleri halinde otomatik iştirak sistemine dahil edilebilecek. BES’e ödenen katkı hisselerine yönelik yapılan düzenleme, sistemde yer alan iştirakçilere da uygulanacak.

Kanun teklifinin kalan kısmı, yarın toplanacak TBMM Genel Konseyi’nde görüşülecek.

yatırım tavsiyesi içermez
 
Üst