Yeni minimum fiyat ölçüsü ile bir arada vergisiz maaşlar aslında kaç TL? Vergisiz maaşlar 2022

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı bildirim yasasında belirtilen “22/12/2021 tarihindeki ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü hususunun birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile düzenlenen hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan taban fiyatın aylık brüt meblağından emekçi toplumsal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten daha sonra kalan fiyatına isabet eden fiyatlarının istisna edilmesine ait açıklamalar ile birebir Kanunla yürürlükten kaldırılan Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü hususu kapsamında bulunan başka ücretlilerin durumuna yönelik hazırlanan Bildirim Taslağı gelen görüş ve teklifler kapsamında güncellenmiştir. Kelam konusu Bildiri Taslağının geliştirilmesine yönelik ek görüş ve tekliflerinizi [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz” tabiri baz alınarak hesaplanan maaşlar:

MİNİMUM FİYAT 2022 OCAK AYI HESABI

Brüt fiyat 5004 TL

SGK toplam primi 700,60 TL

Gelir vergisi 0 TL

Damga vergisi 0 TL

Net fiyat: 4253,40 TL

bu biçimdece bu çalışanın maaşından yalnızca primler kesilecek ve net fiyat kendisine ödenecek.

EK ÖDEME ALINDIĞINDA MAAŞ HESABI DEĞİŞİYOR

Örneğin bir emekçinin taban fiyat haricinde 996 lira da toplumsal yardım olarak ödeneği bulunsun. Bu durumda bu emekçinin brüt fiyatı 6000 TL’ye çıkacak ve Ocak maaşı şöyle hesaplanacak:

Brüt fiyat 6000 TL

Sigorta primi 900 TL

Matrah 5.100 TL

Gelir vergisi 765 TL

Taban fiyat matrahı 4.253,40 TL

Minimum fiyatın vergisi 638,01 TL

İstisna matrahı 4.253,40 TL

Kesilecek gelir vergisi 126,99 TL

Damga vergisi 7.56 TL

Net fiyat 4.965,45 TL

YÜKSEK MAAŞ ALAN İÇİN VERGİSİZ MAAŞ HESABI

Örneğin bir personelin brüt maaşı 8.000 TL olsun. Bu personel minimum fiyat üzerinde maaş almaktadır. Lakin fiyatında minimum fiyat kadar kısım vergiden istisna tutulacaktır.

Bu çalışanın Ocak maaşı şöyleki hesaplanacaktır:

Brüt fiyat 8.000 TL

Sigorta primi 1.200 TL

Matrah 6.800 TL

Gelir vergisi 1.020 TL

Taban fiyat matrahı 4.253,40 TL

Minimum fiyatın vergisi 638,01 TL

İstisna matrah 4.253,40 TL

Kesilecek gelir vergisi 381,99 TL

Damga vergisi 22,74 TL

Net fiyat: 6.395,27 TL

EMEKLİ ÇALIŞANLARIN MAAŞI

Bir emekçi emekli olduktan daha sonra, taban fiyatla çalışmaya başlamıştır.

Personelin fiyatından %7,5 oranında toplumsal güvenlik dayanak primi kesilmektedir. Bu personelin Ocak ayı maaş hesabı şu biçimde olacaktır:

Brüt fiyat 5004 TL

Toplumsal güvenlik Takviye Primi 375,30 TL

Matrah 4.628,70TL

Gelir vergisi 694,31 TL

Taban fiyat matrahı 4.253,40 TL

Minimum fiyatın vergisi 638,01 TL

İstisna matrahı 4.253,40 TL

Kesilecek gelir vergisi 56,30 TL

Damga vergisi 0 TL

Net fiyat 4.572,41 TL

Kaynak: Sabah

yatırım tavsiyesi içermez
 
Üst