Borcu olanları ilgilendiren gelişme: BDDK arama sınırlaması getirdi

İktisat Islahat Paketi‘nde yer alan varlık idare şirketlerinin kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik aksiyonlar kapsamında, VYŞ’ler için yeni bir sistematik oluşturularak geniş kapsamlı düzenlemeler yapıldı. Sekiz kısımdan oluşan yönetmelikte; emel, kapsam, kuruluş koşulları, kurumsal idare, iç sistemler, faaliyet alanı, kontrol, alacakların evresi, kollayıcı kararlar ve intibak mühletine ait ayrıntılar yer aldı.

Kesimde yaşanan son periyottaki gelişmeler de dikkate alınarak karşılaşılan meselelerin tahlili, ortaya çıkan gereksinimlerin karşılanması ve alacakların devranına ait sürecin sağlıklı yürütülmesi açısından standartlar belirlendi.


SERMAYESİ EN AZ 50 MİLYON OLMALI

Varlık idare şirketlerinin; anonim şirket biçiminde kurulması, pay senetlerinin tamamının nama yazılı ve nakit karşılığı çıkarılması ve ticaret unvanında “Varlık İdare Şirketi” ibaresinin bulunması kuruluş kaideleri içinde yer aldı. Yeni yönetmelikle birlikte nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş sermaye fiyatının 20 milyon liradan az olmaması kuralı, 50 milyon liradan az olmaması biçiminde değiştirildi.

Yeni yönetmeliğe bakılırsa mevcut durum prestijiyle BDDK nezaret ve kontrolüne tabi tüm banka ve banka dışı mali kuruluşlar ile para-sermaye piyasaları ve sigortacılık alanında faaliyet gösteren kuruluşların yalnızca donuk alacaklarının değil canlı alacaklarının da varlık idare şirketlerine satabilmesinin önü açıldı.


Yönetmelikle varlık idare şirketlerinin faaliyet alanları ve alacakların zamanına ait süreçler tekrar düzenlenirken, muhasebe, finansal raporlama ve iç sistemlere yönelik yeni kararlar tesis edildi.


BORÇLA İLGİLİ YETKİLİ OLMAYAN ÜÇÜNCÜ BİREYLERE RASTGELE BİR BİLGİ VERİLMEYECEK

Finansal tüketicilerin korunmasına ve alacakların takibine yönelik süreçler de ayrıntılı biçimde yönetmelik kapsamına alındı.

Buna nazaran yönetmeliğin ilgili unsurları uyarınca bildirimde bulunulmasına karşın borcun ödenmediği hallerde resmî tatil günleri ve pazar günleri hariç olmak üzere yalnızca 09.00-20.00 saatleri içinde borçluyla bağlantı kurulabilecek.


Borçla ilgili yetkili olmayan üçüncü şahıslara borçla ilgili rastgele bir biçimde bilgi verilemeyecek ve bu şahıslarla irtibat kurulamayacak.


BORÇLU GÜNDE en çok 3 SEFER ARANACAK

Borçluya ulaşılamadığı durumlarda, arama sayısı günde en çok 3, bildiri sayısı ise 1 ile hudutlu tutulacak. Borçluya ulaşıldığı ve mevzunun aktarıldığı durumlarda ise borçlunun kayıt altına alınmış isteği bulunmadıkça bir daha sonraki aramaya kadar minimum 5 iş günü geçmesi gerekecek. Borçlu olduğuna dair varlık idare şirketinin elinde somut evraklar olmadıkça borcunu kabul etmeyen, rastgele bir uzlaşmayı reddeden ve katiyen aranmak istemediğini açıkça söz eden bireyler aranamayacak.
 
Üst