OHAL’i de uzatan kanun teklifi TBMM’de maddeleşti

OHAL daha sonrası önlemlerin uzatılması, patrona taban fiyat dayanağı, çek cezalarına erteleme üzere hususları barındıran torba kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek maddeleşti.

EKONOMİK DÜZENLEMELER

– Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum atama yetkisi de 3 yıl daha devam edecek. Kanunla çek cezaları 30 Haziran 2022’ye kadar ertelendi.

– Yetki dokümanı almadan yahut bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezalar da bir yıl ertelendi.

MİNİMUM FİYAT DAYANAĞI DEVAM EDECEK

– Kanunla, patronların işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı müdafaaları ve artırmalarını desteklemek için 2016’dan 2020 sonuna kadar sağlanan minimum fiyat takviyesi sürdürülecek.

2021’de de istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere, dal ayırımı yapılmaksızın, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak biçimde, patronlara, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira minimum fiyat dayanağı sağlanacak. Düzenleme 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olacak.

KARŞILIKSIZ ÇEKE ‘AYAR’

– Karşılıksız çek düzenleme cürmünden 30 Nisan 2021 prestijiyle mahkum olanlara, ödenmemiş çek bedellerinin onda birini 30 Haziran 2022’ye kadar, öbür taksitleri anılan tarihten itibaren ikişer ay ortayla 15 eşit taksitte ödemeleri halinde mahkumiyetin bütün sonuçlarını ortadan kaldırma imkanı tanınacak. Ödemelerine sadık kaldıkları sürece infazları durdurulacak. Bu karar, 30 Nisan 2021’e kadar işlenen cürümlerde yargılama kademesinde olan evraklar hakkında da uygulanacak.

TASFİYE SÜRECİ TMSF TARAFINDAN YÖNETİLECEK

– Bankalar dahil türlü şirketlerin çözümleme, tasfiye ve idaresi konusunda ihtisas kurumu olması ve tasfiye sürecinin süratli ve aktif bir biçimde yürütülmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca tasfiyesine karar verilen şirketlerin tasfiye süreci, TMSF tarafınca yerine getirilecek.

Başka taraftan şirketlerin tasfiyesine karar verme yetkisi ile tasfiye sürecini yürütme ytesirinin birebir kurum bünyesinde toplanmamasının, tasfiye sürecinin daha sağlıklı biçimde yürütülmesine katkı sağlayacağı bekleniyor.

TÜTÜN TİCARETİNE CEZA 1 OCAK 2022’DE

– Düzenlemeyle, Tarım ve Orman Bakanlığından yetki dokümanı almadan yahut bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihi 1 Ocak 2022 olacak.

Covid-19 salgını sebebi ile gerçekleştirilemeyen kooperatif genel şura toplantıları için kooperatiflere ek 3 ay müddet verilecek. Bu kapsamda kooperatifler, genel heyetlerini 31 Ekim 2021’e kadar yapacak.

GÜMRÜK ÇALIŞANINA ÖDÜL

– Gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla çaba nazaranvleri kapsamında yüksek hizmetleri görülenler ile olağanüstü durumlarda hayatını ortaya koyarak büyük faydalıklar gösteren gümrük koruma işçisi ödüllendirilecek.

Buna bakılırsa, devletin ekonomik menfaatleri, doğal ve kültürel miras, etraf ve toplum sıhhati ile kamu güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık fiyatlarının iki katından beş katına kadar, olağanüstü durumlarda hayatını ortaya koyarak büyük faydalıklar gösterenler, fiilen almakta oldukları aylık fiyatlarının altı katından 24 katına kadar, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla para verilerek ödüllendirilebilecek. Bunlardan kontratlı olarak istihdam edilenlere verilecek ödül fiyatı, tıpkı unvanlı takımda çalışan ve hizmet yılı birebir olan emsali işçi temel alınarak belirlenecek. Verilecek ödüllere ait teklif ve kıymetlendirme süreçleri ile uygulamaya ait metot ve temeller, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Ticaret Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle düzenlenecek.

‘1 YILA İNDİRDİK’ DEMİŞTİ

– Düzenlemeyle terörle gayret kapsamında ek gözaltı ve kamu vazifelilerinin bakılırsavden uzaklaştırılması, ihracı üzere uygulamaların müddeti 31 Temmuz 2021’den itibaren 1 yıl daha uzatıldı. AKP Küme Başkanvekili Bülent Turan, daha evvel yaptığı açıklamada gözaltı müddetlerinin 3 yıl daha uzatılması teklifini revize ederek 1 yıla indirdiklerini belirtmişti.

– Terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı bulunan yahut irtibatlı şahısların sahibi yahut ortağı oldukları şirketlere yönelik yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda TMSF’nin kayyum olarak atanmasına ait karar, 31 Temmuz 2021’den itibaren 3 yıl daha uygulanacak.

yatırım tavsiyesi içermez
 
Üst